Nauka geografii przy wykorzystaniu podręcznika Planeta Nowa 7

Geografia jest uznawana za przedmiot uzupełniający, rozszerzający wiedzę ogólną uczniów w szkole podstawowej. Nauczyciele wprowadzają swoich wychowanków w skomplikowane zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym i problematyką społeczno-gospodarczą. Dobrą pomocą na zajęciach w szkole może być podręcznik do geografii klasa 7, taki jak “Planeta Nowa 7” przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era.

Efektywna nauka geografii

Książka “Planeta Nowa 7” została opracowana przez zespół autorski w następującym składzie: Roman Malarz, Mariusz Szubert i Tomasz Rachwał. Jest przeznaczona do stosowania na lekcjach geografii w klasach 7. szkoły podstawowej. Pozwala na bardziej efektywną naukę niż przy pomocy tradycyjnych pomocy dydaktycznych. W szczególności warto zwrócić uwagę na nowoczesny układ i kolorowe strony ułatwiające wyróżnianie najważniejszych informacji.

Tematyka społeczno-ekonomiczna

Podręcznik do geografii klasa 7 zawiera treści dotyczące geografii fizycznej, a także sytuacji społecznej i ekonomicznej naszego kraju. Autorzy przedstawiają Polskę nie tylko w ujęciu lokalnym, lecz także w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Dzięki temu uczniowie mogą się szybciej zainteresować poruszaną problematyką i łatwiej zrozumieć treści należące do podstawy programowej przedmiotu. 

Powtórzenie wiadomości z klas 5-6

W podręczniku “Planeta Nowa 7” autorzy zamieścili przypomnienie wiadomości przekazywanych na lekcjach w poprzednich latach nauki. Zawiera komentarze i ciekawostki ułatwiające zrozumienie procesów zachodzących w środowisku i gospodarkach różnych państw. Każdy ważny dział jest uzupełniony o podsumowanie oraz ćwiczenia powtarzające wiedzę. Jest to przydatne podczas prowadzenia zajęć, a także przygotowywania się do planowanych sprawdzianów, w tym do egzaminu ósmoklasisty.

Rozbudzenie zainteresowań uczniów

Podręcznik do geografii klasa 7 wydawnictwa Nowa Era rozbudza wyobraźnię i chęć młodych ludzi do poznawania świata. Liczne fotografie różnych miejsc w Polsce pozwalają uświadomić sobie, jak zróżnicowana natura jest dostępna w naszym kraju na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie książka kształci umiejętności pracy z mapą i ułatwia orientację w terenie. Podręcznik “Nowa Planeta 7” to doskonała pomoc naukowa, którą docenia coraz większa grupa nauczycieli w Polsce.